V sobotu pokračují mobilní svozy

V sobotu pokračují mobilní svozy

Kostelec, Štípa, Velíková, Lužkovice, Klečůvka. V těchto lokalitách se budou v sobotu 16. května pohybovat svozové vozy Technických služeb Zlín. V Jaroslavicích a v Kudlově budou navíc k dispozici kontejnery na biologicky rozložitelný odpad.

Pracovníci technických služeb, kteří se budou po stanovené trase pohybovat v době od 8.00 do 15.00 budou přebírat objemný, biologický i nebezpečný odpad. Přehled stanovišť, včetně časů, najdete v tabulce. Pro další informace je možné využít i odpadový kalendáře umístěný zde: www.tszlin.cz/odpadovy-kalendar.

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou v sobotu 16. května umístěny od 8.00 do 12.00 v těchto lokalitách: Jaroslavice – ulice Svažitá (K Dolině u STO) a ulice Březová (vedle obecní studny); Kudlov – točna MHD Václavská – Zelená a u úřadovny KMČ v ulici Na Vrchovici. Kontejnery jsou určeny na větve, listí, trávu a podobný odpad. Do kontejnerů nesmí být ukládány v pytlech, ale volně vysypány. Biologicky rozložitelný odpad je následně využit na kompostárně v areálu skládky Suchý důl.