Pokračuje jarní úklid

Pokračuje jarní úklid

V sobotu 9. května pokračuje dalším kolem tradiční jarní úklid, tentokrát Technické služby Zlín obsluhovat východní část města. Odevzdávat bude možné velkoobjemový odpad, ve vybraných lokalitách i odpad biologicky rozložitelný. 

V sobotu 9. května budou kontejnery na objemný odpad umístěny od 8.00 do 15.00 v těchto lokalitách: Vršava (vedle Dalešické hospody), Horní Vršava IV (u č.p. 225), Partyzánská – naproti č.p. 4271, Kúty – u č.p. 1961, Podvesná VIII, Obeciny VII, Bartošova čtvrť (ulice Zborovská a M. Knesla), Příluky (Pančava, kaplička, restaurace Přístav Štákovy Paseky), ulice Boněcko, ulice Prostřední, Lazy (u veterinární správy), Lesní čtvrť I (křižovatka s ulicí Prostřední). Kontejnery na bioodpad pak budou navíc zde: Horní Vršava IV (u č.p. 225), Obeciny VII, Lazy (u veterinární správy) a Lesní čtvrť I (křižovatka s ulicí Prostřední).

Technické služby Zlín upozorňují, že do kontejnerů na objemný odpad nesmí být vhazovány nebezpečné odpady, tedy například akumulátory, zbytky barev a olejů, ani vysloužilá elektrozařízení v podobě ledniček, televizorů a podobně. Tyto odpady je nutné odevzdávat ve sběrných dvorech.