Vydáno přes 600 tun. Všechen kompost je spotřebován

Vydáno přes 600 tun. Všechen kompost je spotřebován

Kvalitní certifikovaný kompost nabízejí Technické služby celoročně. Tentokrát to ale neplatí. Od začátku roku si domácnosti odebraly 641 tun. Tedy vše, co bylo k dispozici. Další hnojivo bude až v září, po zakládce jarního a letního svozu bioodpadu.

„Letošní rok je výjimečný. Možnost odběru přímo v kompostárně nebyl s ohledem na preventivní opatření proti šíření Covid-19 možný. Nabídli jsme proto dopravu po Zlíně, navíc jsme umístili kontejnery před areál skládky, kde byl volně k odběru,“ popsal letošní specifikum ředitel společnosti Jakub Černoch. A výsledek? Od 1. do 22. dubna zahrádkáři z města a okolí odebrali posledních 291 tun. 

Kompostárna, v které je zpracováván biologicky rozložitelný odpad jak z hnědých nádob, tak i zbytky ze zahradnických a sadových úprav či prořezávek stromů, se nachází v areálu skládky Suchý důl. Veškeré zbytky jsou drceny na drobné části a následně prochází za pravidelného zavlažování hygienizací. Výsledkem je kvalitní organické hnojivo registrované pod názvem Kompost TS Zlín Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.