Skládka až do odvolání nepřijímá nové zákazníky

Z kapacitních důvodů nebude skládka Suchý důl  přijímat nové zákazníky. 

U stávajících smluvních zákazníků je návoz odpadů do skládky omezen limitem množství za kalendářní měsíc.

Platí až do odvolání.

Příjem bio odpadů na kompostárnu probíhá bez omezení.

Nejbližší skládka, kde je možné odpad uložit je v Otrokovicích, místní část Kvítkovice. Provozovatel Marius Pedersen, a.s.