Rekonstrukce parkoviště u OD PRIOR

Rekonstrukce parkoviště u OD PRIOR

Významnou proměnou prochází veřejný prostor mezi rekonstruovaným obchodním domem Prior,

Velkým kinem a hotelem Moskva. Úpravami prochází parkoviště před obchodním domem, prostranství před hotelem Moskva a přilehlé komunikace pro pěší. Největší část prací si vyžádá úprava parkoviště. Získá nový asfaltový povrch, jiné bude i rozmístění konkrétních míst pro stání a prostor pro chodce bude zřetelněji vyznačen. Úpravami projdou i chodníky a přilehlé plochy, které budou oživeny výsadbou 28 kusů lip. Součástí investice je i mlatová plocha, která přispěje k větší atraktivitě celého prostoru.

Parkoviště je po dobu rekonstrukce zcela uzavřeno, není možný ani průjezd k Tržnici. Parkoviště u Velkého kina má omezenou kapacitu. Opravy povrchu parkovišť a chodníků budou probíhat ještě v říjnu. Doporučujeme proto využít parkoviště na ulici Březnická a na Gahurově prospektu,“ říká ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.