Příští týden pro kompost

Příští týden pro kompost

Kvalitního kompostu, který napomáhá k ještě lepší úrodě zahrádkářů, není nikdy dostatek. Pro občany, kteří by měli o tento kompost zájem, mají Technické služby Zlín dobrou zprávu. Od středy 1. září si mohou kompost odebrat na kompostárně v areálu skládky Suchý důl dle podmínek odpadového kalendáře.

Bezplatný odběr do výše limitu je nově rozšířen na všechny občany s trvalým pobytem ve městě Zlín, již tedy neplatí předchozí povinnost být zapojen do systému odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu (mít hnědou nádobu). Občané si mohou jednou za pololetí odebrat až 250 kg kompostu. Ten je však také nabízen i k prodeji – za jednu tunu zájemce zaplatí 500 Kč (tedy 50 haléřů za kilogram).

Kompost lze odebrat vždy ve středu od 16 do 19 hodin a v sobotu od 7:30 do 12:30 hodin. Nakládku a odvoz si občané zajišťují sami.