Mobilní svozy. Co a kde odevzdat tuto sobotu

Mobilní svozy. Co a kde odevzdat tuto sobotu

Objemný, nebezpečný a biologický odpad. Toho všeho se bude možné zbavit tuto sobotu 30. května. Stačí si jen počkat na vůz Technických služeb Zlín. Tentokrát bude jezdit po trase křižující Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Salaš, Lhotka či Chlum. Kromě toho budou na některých místech ve městě v sobotu přistaveny kontejnery na zahradní odpad.

Pracovníci technických služeb, kteří se budou po předem stanovené trase pohybovat v době od 8.00 do 15.45, budou přebírat objemný, biologický a nebezpečný odpad. Přehled stanovišť, včetně časů, najdete v tabulce. Pro další informace je možné využít i odpadový kalendář. Ke stažení je na webové adrese www.tszlin.cz/odpadovy-kalendar.

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou 30. května umístěny od 8.00 do 12.00 v těchto lokalitách: Kostelec – u požární zbrojnice, Štípa – u kontejnerů u obchodu, Velíková – u požární nádrže, Lužkovice – Na Gruntech. Kontejnery jsou určeny na větve, listí, trávu a podobný odpad. Do kontejnerů nesmí být ukládány v pytlech, ale volně vysypány.