3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Termíny svozu, skládka a sběrné dvory


Termíny svozu odpadů

Svoz odpadů je každoročně na konci roku v předstihu schvalován pro následující rok. Komplexní materiál se nazývá Odpadový kalendář a obsahuje veškeré podrobnosti o termínech svozů BRKO, zařazení ulic do svozových dnů SKO, mimořádných sobotních svozů objemných odpadů, bioodpadů a nebezpečných odpadů a akce „čisté město“. Rovněž obsahuje termín(y) sběru autovraků v Loukách (sídle firmy), mytí nádob, vývozu nádob na tříděný odpad atd.

Termíny svozu odpadu

 

Skládka odpadů Suchý důl

Řízená skládka odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3, s oddělenými sektory skládky podskupiny S-OO2 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

Skládka se nachází na katastrálním území Zlín – Mladcová, cca 5 km od centra města viz mapa. Jedná se o zabezpečenou skládku, která je vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání průsakových a povrchových vod, odplyňovacím a monitorovacím systémem.

Pro přijetí odpadu na skládku je nutné mít řádně vyplněný Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenu smlouvu nebo objednávku u TS Zlín.

Situacční mapa skládky suchý důl

Mapa, provozní doba, kontakt, seznam odpadů, ceník

 

Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou místa, kde mohou občané města a podnikatelé odkládat odpady a výrobky určené ke zpětnému odběru. Ve sběrných dvorech jako v zařízeních pro nakládání s odpady je povinností provozovatele vést řádnou evidenci odpadů/výrobků určených ke zpětnému odběru, proto je požadován po občanech průkaz totožnosti (či jiný doklad) a od podnikatelských subjektů jsou požadovány základní identifikační údaje (název a sídlo, IČ).

Z důvodu následného nakládání s odpady je nutné odpady odkládat do nádob – kontejnerů dle jednotlivých druhů (bioodpad, objemný odpad, kovy, sklo, apod.) a řídit se pokyny obsluhy sběrného dvoru..

Sběrné dvory slouží pro odkládání:

  • objemných a stavebních odpadů (starý nábytek, koberce, dřevo, stavební sutě apod.)
  • využitelných odpadů (neznečištěný papír, sklo, plasty, pěnový polystyren, kovy)
  • nebezpečných odpadů (staré léky, ředidla, postřiky, zbytky barev, zamaštěné hadry, olejové filtry) na SD je rozsah přijímaných nebezpečných odpadů omezen
  • výrobků určených ke zpětnému odběru (televizory, rádia, PC, monitory, tiskárny, telefony, faxy, chladničky, vysavače, fény, zářivky, výbojky, apod.)
Mapa, provozní doba, kontakt, seznam přijímaných odpadů, limity, ceny

Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.