3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Zavedení komplexního informačního systému


logo EU a MMR

Název: Zavedení komplexního informačního systému
Program: Integrovaný regionální operační program
Období realizace:
1. 7. 2016– 30. 9. 2018
Celkový rozpočet:
4 684 000,00 Kč vč. DPH
Financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj: 3 981 400,00 Kč (85 %)
Vlastní zdroje žadatele: 702 600,00 Kč (15 %)

Stručný obsah:
Cílem projektu je pořízení nového komplexního informačního systému a souvisejícího hardwaru a softwaru za účelem získání a sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v organizacích Technické služby Zlín, s.r.o. a Technické služby Zlínsko s.r.o. prostřednictvím elektronizace. Prostředkem k dosažení záměru bude využití digitalizace a automatizace zpracování jednotlivých agend a vzájemné provázání ekonomických a provozních agend, propojení s novými technologiemi.

Aktivity projektu:
Hlavní aktivity:

 • vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů
Konkrétně se jedná o pořízení nového informačního systému pro oblasti řízení financí, řízení lidských zdrojů, vedení elektronické spisové služby, řízení vztahu se zákazníky (občané a firmy), vedení evidence a správa majetku a business inteligence. Pořízení NOIS v sobě obsahuje pořízení potřebných licencí, realizaci přípravy implementace, implementace a zaškolení obsluhy.

Vedlejší aktivity:

 • pořízení studie proveditelnosti,
 • odborné konzultace a dozor při implementaci,
 • povinná publicita.

Cíl projektu:
Cílem projektu je pořízení nového komplexního informačního systému a souvisejícího hardwaru a softwaru za účelem získání a sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v organizaci Technické služby Zlín, s.r.o. a Technické služby Zlínsko s.r.o. prostřednictvím elektronizace. NOIS tedy zajistí snížení počtu ručních evidencí, zrychlení a zjednodušení oběhu dokladů, lepší provázanost výnosů k jednotlivým výkonům a sdílení důležitých a potřebných informací pro město Zlín k efektivní podpoře výběru poplatků. Hlavním prostředkem k dosažení záměru bude využití digitalizace a automatizace zpracování jednotlivých agend a vzájemné provázání ekonomických a provozních agend, propojení s novými technologiemi – čtečky čarových kódů a RFID kódů, elektronické váhy.

Specifické cíle projektu:

 1. dodávka komplexního informačního systému včetně dodávky potřebných licencí,
 2. dodávka souvisejícího HW a SW (včetně potřebných licencí) potřebného pro pokrytí nároků nového informačního systému,
 3. příprava implementace, implementace a převod vybraných evidencí, které jsou nutné pro zajištění provozu v novém informačním systému,
 4. zaškolení osob obsluhy.

Výstupy projektu:

 • Počet pořízených informačních systémů: 1
V rámci projektu bude vybudován nový komplexní informační systém, který bude v souladu s hlavními podporovanými aktivitami projektu.
 • Nová funkcionalita informačního systému: 3
Vybudovaný informační systém bude zajišťovat tři nové funkcionality:
 1. Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů).
 2. Elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů).
 3. Optimalizace průběhu podnikových a provozních procesů, zajistí sladění mezi důležitými evidencemi vedenými v rámci dané agendy a zároveň zajistí sdílení důležitých a potřebných informací k efektivní podpoře výběru poplatků mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty zejména TSZ a statutárním městem Zlín.

Cílová skupina:
Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě.

Aktuální stav:
Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:
Ing. David Neulinger, manažer veřejných zakázek; tel.: 577 111 446, e-mail: dneulinger@tszlin.czUpozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.