5.10.2017 / Přechodné uzavření sběrného dvoru v Loukách

Upozorňujeme občany, že v době od 1.10. do 31.10.2017 bude sběrný dvůr Zlín - Louky uzavřen z důvodů rekonstrukce komunikací v... Číst dále »

19.9.2017 / Dočasné uzavření parkoviště Březnická

Z provozních důvodů parkoviště Březnická bude ve dnech 21. - 23.9.2017 pro veřejnost mimo provoz. Důvodem je konání XX.... Číst dále »

8.8.2017 / Přerušení dodávky elektrické energie dne 17.8.2017

Dle oznámení E-ONu bude ve čtvrtek 17.8.2017 v době od 7:30 do 16:30 přerušena dodávka elektrické energie pro odběrné místo... Číst dále »

Všechny aktuality »

Zimní údržba


Zimní údržba komunikací je významným prvkem v systému komunálních služeb poskytovaných Technickými službami Zlín, s. r. o. Zahrnuje v sobě zahrnuje tyto základní činnosti:

 • zimní údržba komunikací,
 • zimní údržba chodníků,
 • rozmísťování a doplńování posypových beden a pytlů na území Statutárního města Zlín.

Rozsah a odpovědnost za provádění zimní údržby v intravilánu i extravilánu města Zlína je určen na základě Operačního plánu zimní údržby, který je schválen Radou města Zlína. Společnost disponuje dostatečnou kapacitou strojového parku pro zabezpečení požadavků kladených na kvalitní provádění zimní údržby.

Technika používaná k zimní údržbě patří k technologické špičce. Nevyužité technické kapacity pak společnost nabízí k využití jak v okolních obcích, tak komerčním subjektům jako jsou například zimní údržba parkovacích a zásobovacích ploch supermarketů nebo zimní údržba firemních areálů.

Přehled služeb zimní údržby

 • Pluhování a posyp silnic
 • Pluhování a posyp chodníků
 • Čištění komunikací pomocí čelního kartáče
 • Čištění veřejných prostranství pluhováním
 • Čištění veřejných parkovišť pluhováním
 • Čištění a udržování schodišť
 • Čištění vybraných přechodů pro chodce
 • Čištění křižovatek ve městě
 • Úklid sněhu malý / centrum města
 • Úklid sněhu velký / při kalamitě
 • Čištění a posyp zastávek MHD
 • Zpracování operačního plánu zimní údržby

Kontakt pro operativu

Mgr. Jan Rozsypal – středisko dispečink
telefon 577 111 432
mobil 770 125 626
e-mail jrozsypal@tszlin.cz
 

Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.