9.6.2017 / Výměna parkovacích automatů

Všech 18 parkovacích automatů bude ve Zlíně od 26. do 30. června vyměněno. V průběhu instalace nových parkovacích automatů... Číst dále »

19.5.2017 / Změna sobotní provozní doby skládky

Vážení, dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 6. 2017 se upravuje provozní doba skládky Suchý důl o sobotách takto: 7:30 -... Číst dále »

5.5.2017 / Uzavření skládky v úterý dne 16.5.2017

Technické služby Zlín s.r.o. oznamují, že v úterý 16. 5. 2017 v době od 7:00 do 13:00 bude z technických důvodů pro veřejnost ... Číst dále »

Všechny aktuality »

Blokové čištění


Vážení spoluobčané,
v níže uvedených termínech a lokalitách budou pracovníci Technických služeb Zlín, s.r.o. provádět bloková čištění, tzn. čištění komunikací, chodníků a asfaltových odstavných ploch. Pro kompletní úklid chodníku i vozovky je nezbytně nutné respektování dopravního značení, které bude v lokalitách umístěno vždy 1 týden před termínem úklidu.
Dodržování zákazu zastavení v lokalitách dle harmonogramu blokového čištění budou kontrolovat strážníci Městské policie Zlín.

Pro dopravní značení jsou použity značky IZ 8a – Zóna s dopravním omezením a IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením.
Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.
Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.
V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.

IZ 8a IZ 8b ZZ B28

Prakticky je použito dopravní značky IZ 8a se symbolem Zákaz zastavení (B28) – zákaz zastavení po dobu vyznačenou na značce. Omezení vyplývající z této dopravní značky končí dopravní značkou IZ 8b Konec zóny s dopravním omezením. To znamená, že pokud řidič při jízdě mine dopravní značku, která označuje zónu s dopravním omezením, je povinen toto dopravní omezení respektovat do té doby, dokud neprojede kolem dopravní značky, která ukončuje jeho platnost. Tato značka se tedy neumisťuje na každou ulici v dané lokalitě a nevztahuje se na ni platnost ustanovení o ukončení platnosti některých dopravních značek za nejbližší křižovatkou, jak se někteří řidiči mylně domnívají.

Podrobnosti o tomto značení jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 294/2015 Sb. (Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.)

§ 3
Platnost svislých dopravních značek

(6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak.

§ 8
Informativní značky

(2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať předejdete případným nepříjemnostem při řešení pokut.

Mapy, tvořící přílohu seznamu najdete zde.

Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.