5.10.2017 / Přechodné uzavření sběrného dvoru v Loukách

Upozorňujeme občany, že v době od 1.10. do 31.10.2017 bude sběrný dvůr Zlín - Louky uzavřen z důvodů rekonstrukce komunikací v... Číst dále »

19.9.2017 / Dočasné uzavření parkoviště Březnická

Z provozních důvodů parkoviště Březnická bude ve dnech 21. - 23.9.2017 pro veřejnost mimo provoz. Důvodem je konání XX.... Číst dále »

8.8.2017 / Přerušení dodávky elektrické energie dne 17.8.2017

Dle oznámení E-ONu bude ve čtvrtek 17.8.2017 v době od 7:30 do 16:30 přerušena dodávka elektrické energie pro odběrné místo... Číst dále »

Všechny aktuality »

Schéma rozmístění


Tržiště „Pod kaštany“

  • Umístění: pozemek st. p. č. 6117, pozemek st. p. č. 6118 a část pozemku p. č. 200/1 v rozsahu dle obr. č. 1, vše v obci a k. ú. Zlín; vzdálenost hranice tržiště „Pod kaštany“ od obvodových stěn zkolaudovaných budov nacházejících se na pozemcích st. p. č. 5977, st. p. č. 6116 a st. p. č. 6119, vše v obci a k.ú. Zlín, činí 1,5 m.
  • Maximální kapacita:  130 prodejních míst.
  • Vybavení:  nádoby na odpady (min. 3 ks), prodejní pulty, prodejní stánky, pitná voda minimálně v období od 31.5. do 30.10. kalendářního roku.

Prodejní doba
     
 6:30  – 18:00 hod.
 6:30 –  12:00 hod.

Druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb:

zemědělské produkty, lesní plody, květiny, sadby, sazenice, vejce, med a ostatní včelí produkty, popcorn, vařená kukuřice, pečené kaštany, pečené brambory, volně vážené čaje, léčivé byliny, koření vyrobené z vlastních výpěstků prodejce, výrobky tradiční ruční lidové řemeslné výroby, výrobky týkající se památky zesnulých, velikonoční a vánoční ozdoby (s výjimkou elektrospotřebičů), další zboží, které je svým charakterem obdobné zboží uvedenému v tomto výčtu.  

Grafické znázornění hranic tržiště „Pod kaštany“ (zeleně ohraničená šrafovaná plocha)

Grafické znázornění hranic tržiště „Pod kaštany“ (zeleně ohraničená šrafovaná plocha)Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.