3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Schéma rozmístění


Tržiště „Pod kaštany“

  • Umístění: pozemek st. p. č. 6117, pozemek st. p. č. 6118 a část pozemku p. č. 200/1 v rozsahu dle obr. č. 1, vše v obci a k. ú. Zlín; vzdálenost hranice tržiště „Pod kaštany“ od obvodových stěn zkolaudovaných budov nacházejících se na pozemcích st. p. č. 5977, st. p. č. 6116 a st. p. č. 6119, vše v obci a k.ú. Zlín, činí 1,5 m.
  • Maximální kapacita:  130 prodejních míst.
  • Vybavení:  nádoby na odpady (min. 3 ks), prodejní pulty, prodejní stánky, pitná voda minimálně v období od 31.5. do 30.10. kalendářního roku.

Prodejní doba
     
 6:30  – 18:00 hod.
 6:30 –  12:00 hod.

Druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb:

zemědělské produkty, lesní plody, květiny, sadby, sazenice, vejce, med a ostatní včelí produkty, popcorn, vařená kukuřice, pečené kaštany, pečené brambory, volně vážené čaje, léčivé byliny, koření vyrobené z vlastních výpěstků prodejce, výrobky tradiční ruční lidové řemeslné výroby, výrobky týkající se památky zesnulých, velikonoční a vánoční ozdoby (s výjimkou elektrospotřebičů), další zboží, které je svým charakterem obdobné zboží uvedenému v tomto výčtu.  

Závazný přehled schválených komodit je uveden v Provozním řádu.

Grafické znázornění hranic tržiště „Pod kaštany“ (zeleně ohraničená šrafovaná plocha)

Grafické znázornění hranic tržiště „Pod kaštany“ (zeleně ohraničená šrafovaná plocha)Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.