21.2.2018 / Od 1.3.2018 se vracíme k běžné provozní době skládky.

Tato doba je stanovena takto: PO - PÁ 7:00 - 19:00 (přestávky 10:00 - 10:30 a 17:30 - 18:00) SOBOTA 7:30 - 12:30 (přestávky 9:00 -... Číst dále »

4.1.2018 / Sběr vánočních stromků od 6.1.2018

Od soboty 6. ledna do konce února mohou občané Zlína odložit vánoční stromky vedle černé nádoby na směsný komunální odpad... Číst dále »

18.12.2017 / Nefunkční světelná signalizace u Terna (Louky)

Křižovatka je po dopravní nehodě nefunkční. Vzhledem k poškození rozváděče řízení křižovatky je termín realizace opravy... Číst dále »

Všechny aktuality »

Skládka odpadů Suchý důl


Vyhláška MŽP č. 83/2016 Sb.

Upozorňujeme dodavatele odpadů na skládku Suchý důl a sběrných dvorů, že z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky MŽP č. 83/2016 Sb., je dodavatel odpadu v rámci písemných informací povinen poskytovat od 1. května 2016:

  • IČO, bylo-li přiděleno,
  • obchodní firmu / název / jméno a příjmení dodavatele odpadu,
  • identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba,
  • identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu,
  • název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny.

V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí.

Základní popis odpadu ve formátu docx a pdf, platný od 1.1.2017.

Popis skládky

Jedná se o řízenou skládku odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3, s oddělenými sektory skládky podskupiny S-OO2 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

Skládka se nachází na katastrálním území Zlín – Mladcová, cca 5 km od centra města viz mapa. Jedná se o zabezpečenou skládku III. skupiny, která je vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání průsakových a povrchových vod, odplyňovacím a monitorovacím systémem.

Byla vystavěna podle nejmodernějších technologií a dává záruku maximální bezpečnosti. Platné rozhodnutí pro skládku (centrum nakládání s odpady Zlín -Suchý důl) je ze dne 12.10.2015, bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje pod č.j. KUZL 37093/2015, spisová značka KUZL 37093/2015 ŽPZE-MV.

Pro přijetí odpadu na skládku je nutné mít řádně vyplněný Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenu smlouvu nebo objednávku u TS Zlín.

Situační mapa skládky Suchý důl

Provozní doba

Z provozních důvodů v době od 11.12.2017 do 28.2.2018 dochází ke změně pracovní doby pro veřejnost takto:
pondělí až pátek 7:00 – 16.00,
v sobotu 7:30 – 12:30.

Děkujeme za pochopení.

Provozní doba skládky:

Pondělí - pátekSobota
7:00 - 19:007:30 - 12:30

Přestávky ve všedních dnech: 10:30 - 11:00 a 17:30 - 18:00.
Přestávky v sobotu: 9:00 - 9:15 a 11:00 - 11:15.

Z provozních důvodů se poslední zákazník přijímá cca 5 minut před zahájením přestávky. 

Na základě dohody lze provozní dobu upravit dle požadavků zákazníka.

Kontakt

Jiří Mahel - skládka Suchý důlJosef Kalus,
Marcela Slováčková - obsluha vážnice
telefon577 243 547telefon577 243 625
mobil770 119 772mobil739 348 281
e-mailskladka@tszlin.cze-mailsdvaznice@tszlin.cz

Seznam odpadů, ceník

Pro přijetí odpadů je nutné, aby původce odpadu tento přesně zatřídil dle kategorie a názvu (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, resp. zákon 106/2005 a vyhláška 294/2005) a měl řádně vyplněn formulář základní popis odpadu, (totéž ve formátu PDF), který je možné od nás obdržet i v tištěné formě (např. faxem).
Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenou smlouvu s TSZ nebo danou objednávku u TSZ. Od 12.10.2015 přijímáme na skládku pouze odpady dle tohoto seznamu (pdf).

Orientační ceny

Zemina280 - 360 Kč/t
Stavební sutě280 - 530 Kč/t
Komunální odpad530 - 680 Kč/t

Ceny se upřesňují dle množství příměsí, množství odpadu a platebních podmínek.

K cenám je nutno připočíst ještě poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001, který se týká téměř všech druhů odpadů ukládaných na skládce Suchý důl. Jeho výše je 500 Kč/t.
Přehledný CENÍK pro rok 2017 ZDE. O přijetí odpadu do daného zařízení rozhoduje na základě skutečných vlastností odpadu vedoucí pracovník skládky pan Mahel, telefon 770 119 772.

Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.