3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Sběrné dvory


Sběrné dvory jsou místa, kde mohou občané města a podnikatelé odkládat odpady a výrobky určené ke zpětnému odběru. Ve sběrných dvorech jako v zařízeních pro nakládání s odpady je povinností provozovatele vést řádnou evidenci odpadů/výrobků určených ke zpětnému odběru, proto je požadován po občanech průkaz totožnosti (či jiný doklad) a od podnikatelských subjektů jsou požadovány základní identifikační údaje (název a sídlo, IČ).

Z důvodu následného nakládání s odpady je nutné odpady odkládat do nádob – kontejnerů dle jednotlivých druhů (bioodpad, objemný odpad, kovy, sklo, apod.) a řídit se pokyny obsluhy sběrného dvoru..

Sběrné dvory slouží pro odkládání:

  • objemných a stavebních odpadů (starý nábytek, koberce, dřevo, stavební sutě apod.)
  • využitelných odpadů (neznečištěný papír, sklo, plasty, pěnový polystyren, kovy)
  • nebezpečných odpadů [zkratka = NO](staré léky, ředidla, postřiky, zbytky barev, zamaštěné hadry, olejové filtry) na SD je rozsah přijímaných nebezpečných odpadů omezen
  • výrobků určených ke zpětnému odběru (televizory, rádia, PC, monitory, tiskárny, telefony, faxy, chladničky, vysavače, fény, zářivky, výbojky, apod.)

Mapa, provozní doba, kontakt

Ve městě Zlín jsou v provozu čtyři sběrné dvory – v Loukách (areál TSZ), na Zálešné, na Jiráskově ulici a v Malenovicích. Provozní doby sběrných dvorů jsou stanoveny pro letní období (od 1.4. do 31.10.) a pro zimní období (od 1.11. do 31.3.).

Pro občany je odložení odpadů ve sběrných dvorech bezplatné při dodržení limitu max. 1 m3 objemného odpadu měsíčně a max. množství 250 kg měsíčně stavebního odpadu. Každý návštěvník sběrného dvora je povinen dodržovat provozní řád sběrného dvoru (roztřídění odpadů dle jednotlivých druhů a kategorií, podnikatelé platí za odložení odpadu dle ceníku, nekompletní elektrozařízení je taktéž zpoplatněno apod.). 

Kontakt

Pavel Běťák – sběrné dvory
telefon577 111 435
mobil604 295 334
e-mail pbetak@tszlin.cz

Provozní doba sběrných dvorů

Letní provoz od 1.4. do 31.10.

SBĚR. DVŮRPONDĚLÍÚTERÝSTŘEDAČTVRTEKPÁTEKSOBOTANEDĚLE
Loukyzavřeno15 - 18zavřeno15 - 18zavřeno08 - 15zavřeno
Zálešná08 - 1808 - 1808 - 1808 - 1808 - 1808 - 12zavřeno
Jiráskovazavřeno08 - 18zavřeno08 - 18zavřeno08 - 15zavřeno
Malenovice08 - 18zavřeno08 - 18zavřeno08 - 1808 - 12zavřeno

Zimní provoz od 1.11. do 31.3.

SBĚR. DVŮRPONDĚLÍÚTERÝSTŘEDAČTVRTEKPÁTEKSOBOTANEDĚLE
Loukyzavřeno13 - 17zavřeno13 - 17zavřeno09 - 15zavřeno
Zálešná09 - 1709 - 1709 - 1709 - 1709 - 1709 - 12zavřeno
Jiráskovazavřeno13 - 17zavřeno13 - 17zavřeno09 - 12zavřeno
Malenovice09 - 17zavřeno09 - 17zavřeno09 - 1709 - 12zavřeno

Seznam přijímaných odpadů, ceny

Sběrné dvory ceny 2018 zdeCeník sběrný dvůr

Seznam odpadů odebíraných na sběrných dvorech Louky, Zálešná, Malenovice a Jiráskova.

* tyto druhy se neodebírají na SD Jiráskova ulice.
** tyto druhy se neodebírají na SD Malenovice
*** Na SD Zálešná je možno odevzdat izolační materiály pouze v rolích.
Izolační materiály (např. těžké asfaltové lepenky) stržené z konstrukcí
o rozměrech větších jak 50 x 50 cm, je možno odevzdat do SD Louky
a SD Malenovice.
Sběrný dvůr Louky odebírá i další druhy odpadů, viz níže.
Rozšířený seznam odpadů odebíraného jen na sběrném dvoře Louky:

P.č.Kat. čísloNázev druhu odpaduKateg. odp.
113 02 05Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací olejeN
215 01 01Papírové a lepenkové obalyO
315 01 02Plastové obaly - PET lahve aj.O
415 01 04Kovové obaly - konzervy aj.O
515 01 07Skleněné obalyO
615 01 10Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látekN
715 01 10Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látekN
815 01 11Kovové obaly obsahující nebezpečné látkyN
915 02 02Olejové filtry, zamaštěné hadry a oděvyN
1016 01 03PneumatikyO
1116 01 13Brzdové kapalinyN
1216 01 14Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látkyN
1317 01 07Směsi betonu, cihel, tašek a keramikyO
1417 03 01 *Asflatové směsi obsahující dehetN
1517 03 02 *Asflatové směsi neobsahující dehetO
1617 06 03
*/***
Izolační materiály obsahující nebezpečné látkyN
1720 01 01Papír a lepenka - noviny, časopisy, letáky aj.O
1820 01 02Sklo - tabulové aj.O
1920 01 08Biologicko rozložitelný odpad z kuchyní a stravovenO
2020 01 11Textilní materiályO
2120 01 14KyselinyN
2220 01 19
*/**
PesticidyN
2320 01 21Zářivky a jiný odpad obsahující rtuťN
2420 01 21VýbojkyN
2520 01 23Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíkyN
2620 01 25Jedlý olej a tukO
2720 01 27Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřiceN
2820 01 28
**
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřiceO
2920 01 32
*
Jiná nepoužitá léčivaN
3020 01 33MonočlánkyN
3120 01 33AkumulátoryN
3220 01 35Elektroodpad, TV, rádiaN
3320 01 36Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené 
pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
O
3420 01 38DřevoO
3520 01 39PlastyO
3620 01 40Kovy - železo, ocelO
3720 02 01Biologicko rozložitelný odpadO
3820 02 02
*/**
Zemina a kamenyO
3920 02 03Jiný biologicky nerozložitelný odpadO
4020 03 07Objemný odpadO

 

P.č.Kat. čísloNázev druhu odpaduKateg. odp.
102 02 02Odpad živočišných tkáníO
202 02 04Olej a/nebo tukN
303 01 04Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky
a dýhy obsahující nebezpeč.látky
N
404 01 08Odpady usní obsahijící chrómO
507 05 99Odpady jinak blíže neurčené (živné půdy kontaminované)O/N
608 01 11Odpadní barvy a laky obs.org.rozp.N
708 01 13Kaly z barev nebo z laků obsahující org.rozp. nebo j.n.l.N
808 01 17Odpady z odstraňování barev nebo lakůN
908 03 17Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látkyN
1008 03 18Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17O
1109 01 01Vodné roztoky vývojek a aktivátorůN
1209 01 04Roztoky ustalovačůN
1312 01 09Odpadní řezné emulze a roztoky neobs.halogenyO
1412 01 12Upotřebené vosky a tukyN
1513 01 05Nechlorované emulzeN
1613 01 10Nechlorované hydraulické minerální olejeN
1713 01 11Syntetické hydraulické olejeN
1813 02 06Syntetické motorové, převodové a mazací olejeN
1913 02 08Jiné motorové, převodové a mazací olejeN
2013 05 01Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů olejeN
2113 05 02Kaly z odlučovačů olejeN
2213 05 03Kaly z lapačů nečistotN
2313 08 02Jiné emulzeN
2414 06 03Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědelN
2515 01 04Kovové obaly (např. od barev)O/N
2615 01 07skleněné obalyO/N
2713 05 01Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů olejeN
2816 01 07Olejové filtryN
2916 01 21Nebezpečné látky neuvedené pod ... (gum. hadičky)N
3016 02 12Vyřazená zařízení obsahující fluorovodíkyN
3116 02 13Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné souč.N
3216 02 15Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízeníN
3316 06 01Olověné akumulátoryN
3416 06 02Ni-Cd akumulátoryN
3516 06 03Baterie obsahující rtuťN
3616 06 04Alkalické baterieO
3717 09 03Jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látkyN
3818 01 01Ostré předmětyO/N
3918 01 02části těla a orgány včetně kr. vakůO/N
4018 01 03Odpady, na jejichž sběr a odst. jsou kladenyN
4118 01 04Odpady, na jejichž sběr a odst. nejsou kladenyO
4218 01 06Chemikálie, které jsou nebo obsahují n.l.N
4318 01 07Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06O
4418 01 08Nepoužitelná cytostatikaN
4518 01 09Jiná léčiva neuvedená por číslem 18 01 08N
4619 08 02Odpady z lapáků pískuO
4719 08 09směs tuků a olejů z odlučovače tukůO
4820 01 13RozpouštědlaN
4920 01 15ZásadyN
5020 01 17FotochemikálieN
5120 01 19PesticidyN
5220 01 26Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25N
5320 01 29Detergenty obsahující nebezpečné látkyN
5420 01 30Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29O
5520 01 31Nepoužitelná cytostatikaN
5620 01 32Jiná nepoužitelná léčiva neuvedené pod číslem 20 01 31O
5720 01 34Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33O
5820 01 37Dřevo obsahující nebezpečné látkyN

 Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.