3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Třídění BRKO


Město Zlín v roce 2016 pokračuje s rozšířením sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Po lokalitách Podvesná, Zálešná, Prštné, Louky, Malenovice, Podhoří, Nad Ovčírnou, Letná, Lazy, Lesní čtvrť, Boněcko, Mladcová, Mokrá, Zlínské Paseky, Vršava, Nivy a Čepkov, kde oddělený sběr BRKO již probíhá, bude v roce 2016 zaveden oddělený sběr bioodpadů i pro občany dalších zlínských čtvrtí. Konkrétně dojde k rozšíření sběru v lokalitách Příluky a Fügnerovo nábřeží.

Svoz (nejen v nových částech) bude zahájen v dubnu a ukončen v listopadu. Bližší informace o výdej nádob a termínech svozu pro občany v nových částech jsou k dispozici v aktualitách.

Do nádoby mohou občané ukládat bioodpad ze zahrad – trávu, listí, květiny, zbytky rostlin, kousky větví (posekané, nastříhané, pořezané, zpracované štěpkovačem) a bioodpad z domácností – zbytky zeleniny ( slupky brambor, mrkve atd.), zbytky ovoce, čajové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky od vajec, staré pečivo. Do nádob nepatří uhynulá zvířata, celé větve, maso, kosti, tekuté zbytky jídel, oleje a jiné odpady.

Bioodpad bude svážen ve 14denních intervalech na nově vybudovanou kompostárnu v areálu skládky Suchý důl, příp. na stanoviště biofermentoru tamtéž, kde bude zpracován na kompost na půdu nebo k energetickému využití jako palivo. Smyslem odděleného sběru BRKO je snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, upřednostňovat jejich kompostování a anaerobní rozklad a využít výsledného produktu v zemědělství, při rekultivacích či úpravách zeleně.

Žádáme občany aby nevhazovali do nádob na bioodpad jiný odpad než ten, který tam patří. Třídění bioodpadu by tak postrádalo smysl a docházelo by k navyšování provozních nákladů na celý systém odpadového hospodářství města. Občané, v jejichž nádobách se bude nacházet odpad, který do nádoby nepatří, budou na tuto skutečnost upozorněni pracovníky Technických služeb Zlín, s.r.o. Při znečištění bioodpadů jinými odpady nebude tato nádoba vyvezena. Pracovníci technických služeb umístí na nádobu visačku s textem „ODPAD Z NÁDOBY VÁM BUDE UMOŽNĚN PŘEDAT SPOLEČNĚ S VISAČKOU NA SBĚRNÉM DVOŘE“.
Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost při třídění odpadu.Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.