3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Historie


Předválečná

Počátky organizovanějšího zajišťování některých veřejně prospěšných služeb v tehdejším Zlíně sahají do poloviny 20. let. Služby byly zajišťovány z převážné části pracovníky firmy Baťa & spol. a z části pracovníky městského stavebního úřadu a soukromníky.

Tyto počátky nebyly snadné a projevovaly se nedostatkem pracovníků, dopravních prostředků a mechanismů. Veškeré práce se prováděly převážně ručně. Rozvoz materiálu na opravy tehdy převážně dlážděných cest a chodníků se prováděl do značné míry povozy s koňskými potahy.

Obdobná situace byla i na ostatních úsecích služeb. Odvoz popele byl prováděn zpočátku na povozech a později na otevřených nákladních autech.

Údržba zeleně tj. kosení trávy a udržování živých plotů se rovněž provádělo ručně.

Kropení vozovek se původně provádělo z dřevěných cisteren tzv. lejt.

Čisticí vůz na listí

Čisticí vůz na listí

První zametací vůz

První zametací vůz

 

 

 

 

 

Po roce 1948

Poválečná doba přinesla znárodnění Baťových závodů s připojením okolních obcí, vznikl i nový územní celek, který od 1.1.1948 nesl jméno Gottwaldov. 
Další vývoj veřejně prospěšných služeb byl řízen a koordinován tehdejším Městským národním výborem. Od 1.7.1955 byla vytvořena rozpočtování jednotka „Správa údržby a zařízení Městského národního výboru. V roce 1962 byl pozměněn název organizace na „Technická správa města Gottwaldova“.

Základní náplní této organizace bylo obstarání následných činností a služeb:

  • údržba a opravy vozovek
  • údržba studní
  • údržba veřejného osvětlení
  • údržba veřejných sadů a parků
  • čištění města
  • hřbitovy a zahradnictví při Lesním hřbitovu
  • váhy a veřejná WC
  • koupaliště v Loukách

Postupným rozvojem města docházelo i k rozšiřování a rozvoji organizace.

V roce 1978 byla činnost rozšířena o provoz krematoria a zimní lázně a koupaliště. V této době byla sídla jednotlivých provozů rozmístěna v sedmi částech města v naprosto nevyhovujících objektech a podmínkách.

Pro zkvalitnění úrovně a zvýšení efektivnosti bylo rozhodnuto o přemístění pracovních úseků do centrálního střediska, které pro tento účel bylo budováno na ploše 3,2 ha v letech 1972-1979 v městské čtvrti Louky ve značné míře svépomocí. Byly zde vybudovány objekty pro garážování vozidel, dílny sklady, rampa na mytí vozidel, čerpací stanice a provozní budova.

S tímto rozvojem areálu souvisí i výstavba třídící linky.

V této době již organizace zajišťuje 13 hlavních činností včetně odvozu pevných a neskladných odpadů a jejich likvidace jak na skládce Klečůvka, tak postupně se rozvíjející skládce Suchý důl a zaměstnává cca 300 zaměstnanců.

Fotografie:

Čisticí vůz na listí

Čisticí vůz na listí

Nádvoří

Nádvoří

Provozní budovy

Provozní budovy

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Popelářský vůz

Popelářský vůz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po roce 1994

Počátek devadesátých let byl poznamenán politickými změnami, které sebou tato doba nesla . To se sice neprojevilo na vlastní práci organizace, ale píše na formování statutu organizace, kdy z „Technické správy města Gottwaldova“ vznikl státní podnik „Služby města Zlína v likvidaci “ a její nástupce „Technická správa města Zlína, příspěvková organizace“.

Počátkem roku 1994 byla městem Zlínem, jako jediným zakladatelem, založena společnost s ručením omezeným s obchodním názvem Technické služby Zlín, s.r.o. a pod tímto názvem 23.6.1994 zapsána do obchodního rejstříku.

Organizačně bylo zvoleno divizní uspořádání, kde jednotlivé činnosti byly zajišťovány prostřednictvím ekonomické divize, divize odpadů, divize veřejně prospěšných služeb a divize Lázně Zlín.

Posledně jmenovaná divize byla rozhodnutím valné hromady společnosti v r. 2000 oddělena od Technických služeb Zlín, s.r.o. a dále fungovala jako samostatná organizace( nyní STEZA Zlín,s.r.o.).

Současná podoba organizační struktury je dána od r. 2004, kdy bylo zrušeno divizní uspořádání a v rámci zracionálnění řízení byly ustanoveny útvary vedení, ekonomický a provozní.

Fotogalerie techniky

Renault Kerax - svozové vozidlo Holder - chodníkový zametací Bucher CityFant 60 Holder - chodníkový zametací Traktorová sekačka John Deere Mercedes Axor svozové vozidloUpozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.