3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Certifikáty


Licence FVE

Licence FVE ke stažení

Rozhodnutí o registraci hnojiva

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nám dne 12.5.2015 vydal Rozhodnutí o registraci hnojiva Kompost TS Zlín, které produkujme v kompostárně.

Certifikát BIOPALIVO

V roce 2007 naše společnost uvedla do provozu fermentační linku v areálu Suchého dolu. Zařízení zpracovává biologicky rozložitelné odpady do podoby kompostu na půdu nebo kompostu k energetickému využití. Pro prodej kompostu k energetickému využití v teplárně Alpiq Generation (CZ), s.r.o. jako výrobku – paliva bylo nutno získat příslušný certifikát.

Naše společnost získala certifikát č. VVUÚ-087/H/2008 v měsíci květnu r. 2008, který vydal certifikační orgán VVUÚ, a.s. Ostrava.

V roce 2011 jsme úspěšně realizovali dohled a kontrolu certifikačního orgánu, čímž byla prodloužena platnost certifikátu do měsíce května 2014.
V roce 2014 jsme certifikát obnovili (č.VVUÚ-188/H/2014) a jeho platnost je do 31.7.2020.

Úprava komunálních a obalových odpadů

Naše společnost provozuje třídící linku odpadů, na které jsou zpracovávány předseparované odpady (papír, plasty, sklo) z měst/obcí a firem Zlínského regionu. V zařízení dochází k úpravě (dotřídění, slisování apod.) využitelných složek odpadů.

Certifikát pro úpravu komunálních a obalových odpadů udělený společností EKO-KOM, a.s. zaručuje dodavatelům odpadů maximálně kvalitní způsob zpracování odpadů na jednotlivé druhotné suroviny (minimální počet tříděných komodit a jejich materiálové využití, průběžné kalibrace vah, vedení evidence odpadů a zpracování výkazu úpravce, apod.).

Certifikát na Svoz komunálního odpadu ke stažení

Certifikát Zelená firma

Jsme Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v administrativní budově. Projekt naší společnosti také umožňuje ekologickou likvidaci objemného firemního elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Certifikát Zelená firma ke stažení

Osvědčení GREENLIGHT

Na základě  výběru Evropské komise, jejichž zasedání se uskutečnilo 10.4.2008 ve Frankfurtu, kde byl projekt  „Obnovy veřejného osvětlení města Zlína“,  který realizovala naše společnost vybrán a obdržel osvědčení GreenLight Award pro r.2008.

Evropská komise vyhlásila a organizuje mezinárodní program GreenLight. Jeho principem je informační podpora a ocenění organizacím, které deklarují významnou úsporu energie v oblasti osvětlení.

Jde o dobrovolný program Evropské komise, ve kterém se soukromé i veřejné organizace zavazují k modernizaci svých stávajících systémů osvětlení, navrhování nových zařízení a přijímání opatření pro energeticky efektivní osvětlení.

Partnerem tohoto programu se stalo i město Zlín. Těží z aktivní podpory národních energetických agentur a institucí ve 26 evropských zemích. Mezi partnery programu v zemích EU patří města Lisabon, Graz, Franfurkt nad Mohanem, Salzburg, Curich, Lyon a další.

Osvědčení GreenLight ke staženíUpozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.