3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Aktuálně

Provozní doby o vánocích 2017

Provozní doba skládky Suchý důl
Provozní doby sběrných dvorů
Provozní doby parkovišt, tržiště Pod Kaštany a WC
Informace o svozech odpadu

Publikován odpadový kalendář na rok 2018

Platné termíny svozu pro rok 2018 najdete v odpadovém kalendáři.

Vyhláška MŽP č. 83/2016 Sb.

Upozorňujeme dodavatele odpadů na skládku Suchý důl a sběrných dvorů, že z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky MŽP č. 83/2016 Sb., je dodavatel odpadu v rámci písemných informací povinen poskytovat od 1. května 2016:

 • IČO, bylo-li přiděleno,
 • obchodní firmu / název / jméno a příjmení dodavatele odpadu,
 • identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba,
 • identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu,
 • název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny.
V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí.

Základní popis odpadu ve formátu docx a pdf, platný od 1.5.2016.

Možnost odběru kompostu „TS Zlín“ (organické hnojivo) od roku 2016

TS Zlín umožní odběr tohoto kompostu (číslo registrace UKZUZ 4216) za těchto podmínek:
 • bezplatný odběr do výše limitu je umožněn pouze občanům města Zlína, kteří jsou zařazeni do systému odděleného sběru BRKO (viz rajony BRKO),
 • limit je 250 kg za kalendářní pololetí na číslo popisné (nebo byt v případě více bytů na jednom č.p.; 250 kg je cca 0,5 m3), tedy jedenkrát v období leden – červen, podruhé v období červenec – prosinec, limity nelze sčítat,
 • odběr kompostu nad limit lze pouze za úhradu ve výši 500 Kč/t [0,5 Kč/kg]; tzn., že odveze-li si občan zapojený do odděleného svozu BRKO v červnu např. 300 kg, uhradí pouze částku (300 – 250) x 0,5= 25 Kč
 • občané nezapojení do systému odděleného sběru BRKO (mimo rajony svozu BRKO) mohou odebrat kompost jen za úhradu ve výši 500,- Kč/t (neodečítá se jim 250 kg, tzn., že za 300 kg kompostu uhradí 300 x 0,5 = 150 Kč),
 • odběr je umožněn na skládce Suchý důl a to pouze do výše disponibilních zásob provozovatele kompostárny, který je smluvně vázán i na jiné odběratele kompostu,
 • kompost je možno odebrat v pracovní dny od 7 do 19 h, v mimopracovní dny tj. sobota od 7 do 12 h; v neděli a ve dnech státních svátků odběr neprobíhá,
 • nakládku kompostu si zajišťuje každý občan vlastními prostředky.

Co dělat, když nestačí nádoba na svoz směsného komunálního odpadu.

Pracovní příležitostiUpozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.