3.7.2018 / Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) - 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na... Číst dále »

1.6.2018 / Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro... Číst dále »

2.5.2018 / Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto: Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 -... Číst dále »

Všechny aktuality »

Provoz o svátcích 5. a 6. července 2018

Upozorňujeme občany, že svoz odpadu ve dnech 5. (čtvrtek) – 7. (sobota) července probíhá jako obvykle, bez ohledu na svátky.
Sběrné dvory jsou uzavřeny ve dnech 5. a 6. července.
Parkoviště jsou bez poplatku ve dnech 5. a 6. července.
Tržiště je uzavřeno i v sobotu, tj. od 5. do 7. července.

Omezení výdeje popelnic občanům

Ve úterý dne 5.6.2018 v době od 10 do 14 h bude z technických důvodů uzavřen sklad a nebude možné vydávat popelnice pro veřejnost. Naplánujte si, prosím, svoji případnou návštěvu na jindy.

Děkujeme.

Změna provozní doby skládky a výdeje kompostu

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 2.5.2018 dochází k úpravě provozní doby skládky takto:
Příjem odpadů ve všední dny: 7:00 – 19:00 bez přestávek (dříve 2 x 30 minut)
Výdej kompostu: ve středu v čase 16:00 -19:00 a v sobotu v čase 7:30 – 12:30

Změny ve státní svátky 1. 5. a 8. 5. 2018.

Informace o svozu odpadů a provozu sběrných dvorů, skládky odpadů a parkovišť během státních svátků 1. 5. a 8. 5. 2018.

Svoz odpadů (černé popelnice, hnědé popelnice, barevné popelnice, sáčky) bude probíhat beze změny od pondělí do pátku včetně dnů státního svátku v úterý  1.5. i 8.5.2018 . Sběrné dvory, skládka odpadů budou 1. 5. i 8. 5. pro veřejnost uzavřeny. Parkování vozidel na parkovištích i parkovacích automatech bez výběru parkovného po oba sváteční dny.

 

Jiří Balajka

 

vedoucí provozního útvaru

Jarní úklid

V sobotu 28. 4. 2018 se uskuteční tradiční sběr velkoobjemového odpadu.
Technika bude v době od 9 do 16 hodin přistavena na stanovištích:

 • Na Požáře
 • Sadová
 • *) Smetanova
 • Vodní
 • Santražiny (Potoky vnitroblok)
 • Lorencova
 • ulice K Majáku – parkoviště
 • *) Letná – Kotěrova ulice
 • *) Fabiánka I
 • U zimního stadiónu
 • Benešovo nábřeží – u křižovatky ul. Dlouhá
 • tř.T.Bati – garáže nad restaurací „Myslivna“
 • Zbožensko – před domem č.p. 65
 • *) Pod Babou
 • Nad Ovčírnou č. p. 344
 • Morýsovy domy – u garáží


U lokalit označených *) budou sbírány odděleně i biologické odpady.

Upozorňujeme občany, že stavební suť je třeba odevzdávat výhradně na sběrných dvorech anebo přímo na skládce Suchý důl.

Tímto se omlouváme za tiskovou chybu v Odpadovém kalendáři v březnovém Magazínu Zlín, kde byl uveden chybný termín tohoto svozu odpadu.

Sobotní svozy pokračují

Dne 21. 4. 2018 se uskuteční tradiční mobilní svoz odpadu, spolu s objemnými a biologickými odpady budou sbírány i kovy.

Sobotní mobilní svozy odpadu se uskuteční v místních částech Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Salaš, Fabiánka, Maják, Lhotka a Chlum.

Z technických důvodů budou upraveny časy přistavení techniky v místní části Kudlov následně:
StanovištěOd – do [h]
Paseky (k Pindule)10:40 – 10:55
Kancelář místní části11:45 – 12:30
Točna MHD12:40 – 13:00
ulice Zelená (tiskárna)13:05 – 13:15

Dočasně je zrušeno stanoviště Dolní zastávka MHD!

Přehled sobotních svozů najdete v odpadovém kalendáři

Mobilní svozy začínají

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD (Jaroslavice a Kudlov)

Zlín – Město Zlín rozšiřuje od dubna 2018 separaci biologicky rozložitelných odpadů do velkoobjemových kontejnerů.Kontejnery budou přistaveny už tuto sobotu 7. 4. 2018 od 8 do 12 hodin v Jaroslavicích a na Kudlově a jsou určeny pro větve, listí a trávu.
Z technických důvodů bude na Kudlově v provozu zatím pouze 1 stanoviště. Bioodpad ukládejte pouze volně ložený – bez pytlů. Neodkládejte bioodpad mimo kontejnery.

 • Jaroslavice – stará točna MHD – parkoviště u studny
 • Jaroslavice – křižovatka nad „Partyzánem“
 • Kudlov – točna MHD – parkoviště na ul. Zelená

Velikonoční svátky: změna svozu odpadu

Upozorňujeme na změnu termínu svozu v souvislosti s velikonočními svátky. Na Velký pátek zajistí pracovníci Technických služeb Zlín svoz komunálního i tříděného odpadu v obvyklém režimu. Během Velikonočního pondělí odpad svážen nebude.
Celý příští týden tak bude svoz odpadu posunut o jeden den. Pondělní svoz tedy proběhne v úterý, úterní ve středu až po páteční, který se odloží na sobotu.
Sběrné dvory i skládka Suchý důl budou po dobu velikonočních svátků uzavřeny.

Jakub Černoch
ředitel

Od 1.3.2018 se vracíme k běžné provozní době skládky.

Tato doba je stanovena takto:
PO – PÁ 7:00 – 19:00 (přestávky 10:30 – 11:00 a 17:30 – 18:00)
SOBOTA 7:30 – 12:30 (přestávky 9:00 – 9:15 a 11:00 – 11:15)

Sběr vánočních stromků od 6.1.2018

Od soboty 6. ledna do konce února mohou občané Zlína odložit vánoční stromky vedle černé nádoby na směsný komunální odpad nebo vedle barevných nádob, určených pro sběr plastů, papíru a skla. Není vhodné stromky řezat, lámat, sekat, jakkoli svazovat, balit a vkládat do kontejnerů. Rozhodně by se vánoční jedle, smrky či borovice neměly povalovat v ulicích nebo na dalších veřejných plochách.

Veškeré stromky odvezou pracovníci Technických služeb odděleně od komunálního i tříděného odpadu. Dřevní hmota bude zpracována v kompostárně.

Celkem svezou Technické služby při sběru vánočních stromků dle odhadu až 30 t dřeva.


Upozorňujeme občany, že již začalo blokové čištění komunikací a přilehlých parkovišť.

V souladu se zákonem je dopravní značení v dané lokalitě umístěno vždy týden před zahájením čištění. Je to zónové značení, čili neruší ho křižovatka, ale až odpovídající značka konec zóny! Bohužel, mnoho řidičů zůstává s vozidly na parkovištích a jsou následně pokutováni městskou policií.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať těmto nepříjemnostem předejdete.

Seznam ulic a termínů blokového čištění v PDF.
Seznam ulic a termínů blokového čištění v XLSX.
Mapová příloha je zde.